ďťż
Wakacyjne noce i dnie
  W naszym katalogu znajdziesz 9677 fraz Problem z dźwiękiem w Heroes of Annihilated Empires
Witam

W polskiej wersji Heroes of Annihilated Empires jest poważny błąd
zawiesza się dźwięk po 5 minutach gry
wgranie patcha nic nie wnosi w tym temacie

moja konfiguracja

Abit QuadGT
2 GB RAM
Ati X1950 PRo
Sound Blaster Audigy 2 ZS
System:...


dostawa nici chirurgicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.14.11.21-4.
1.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których...


Dostawa wyrobów do hemofiltracji
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do hemofiltracji do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.69.00.00-3.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na...


Wyprzedaż aparatury medycznej
Schowek02.jpg


Dostawa sprzętu medycznego na blok operacyjny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu medycznego w celu doposażenia Bloku Operacyjnego dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41.
Zestawienie wymaganych parametrów technicznych zawierają załączniki nr 1-1 do 1-7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.16.10.00-6, 33.16.20.00-3, 33.16.70.00-8,...


Dostawa produktów leczniczych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-23).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.60.00.00.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na...


Dostawa kotła
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotła olejowo-gazowego dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42.16.10.00-5.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,...


Dostawa stacjonarnego aparatu rtg
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego aparatu RTG z kolumną sufitową do szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 1.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.11.10.00-1.
Uwagi...


dostawa rękawic niejałowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych niejałowych do szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 18.42.43.00-0
1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na...


usługa pralnicza
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 98.31.00.00-9..
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,...


Dostawa środków dezynfekcyjnych
Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel./ fax 087- 4285271 / 4283677
Godziny urzędowania 7:30 - 15:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich...


Utylizacja odpadów szpitalnych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utylizacji odpadów medycznych dla szpitala SPZOZ Giżycko. Zakres usługi obejmuje przejęcie od Zamawiającego odpadów medycznych z wyznaczonych punktów, transport przejętych odpadów medycznych oraz ich unieszkodliwienie.
Przybliżona łączna ilość odpadów medycznych w ciągu jednego roku...


Dostawa środków dezynfekcyjnych
Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel./ fax 087- 4285271 / 4283677
Godziny urzędowania 7:30 - 15:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich...


Dostawa materiałów do sterylizacji
Status: ogłoszony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Termin składania ofert: 2010-08-19 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 2010-08-19 12:00:00
Ogłoszono dnia 2010-08-11
Numer ogłoszenia: 217003 - 2010; data zamieszczenia:...


dostawa rękawic chirur
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic chirurgicznych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-3).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.14.14.20-0
1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na...


dostawa produktów leczniczych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-3).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.60.00.00.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na...


dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-40)Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.60.00.00.
1.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert...


usługi konserwacji, przeglądów i napraw aparatury i sprzętu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel./ fax 087- 4285271 / 4283677
Godziny urzędowania 7:30 - 15:00
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji, przeglądów i napraw aparatury i sprzętu medycznego
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:...


Usługa żywienia pacjentów szpitala
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 55.32.00.00, 55.52.11.00, 55.52.12.00.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w...


dostawa materiałów opatrunkowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-5).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33141110-4, 33141111-1.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert...


Dostawa sterylnych wyrobów medycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych wyrobów medycznych do apteki szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 1 (pakiet 1-18).
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.10.00.00-0, 33.14.00.00-3.
1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania...


Dostawa protez stawu kolanowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa protez stawu kolanowego do szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawierają załączniki nr 1.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33183100-8.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
2....Strona 1 z 440 • W naszym katalogu znajdziesz 9677 fraz • 1 , 2, 3, 4, 5 ... 440